การส่งออกชิ้นงานเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (Export)

การส่งออกชิ้นงาน คือการประมวลผลงานวาดของเราออกไปใช้ต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ 
ซึ่ง SketchUp สามารถส่งออกไฟล์ออกไปได้รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
หรือแม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหวด้วย        

 

การส่งออกชิ้นงานด้วยคำสั่ง Export

          เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนการส่งออกชิ้นงาน ดังนี้

 

การ  Export  เป็น  3D  Model

          เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนการส่งออกชิ้นงาน ดังนี้

 

 

การ  Export  เป็น  2D  Graphic 

          เมื่อเลือก  Export  เป็น 2D Graphic  แล้ว ขั้นตอนการบันทึกไฟล์  ดังนี้