การสร้างโมเดลไมโครเวฟ

ขั้นตอนการสร้างไมโครเวฟ สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  สร้างตัวไมโครเวฟ

ขั้นตอนที่  2  สร้างห้องสำหรับอุ่นอาหาร

ขั้นตอนที่  3  สร้างแผงระบบการทำงาน

ขั้นตอนที่  4  สร้างช่องระบายอากาศ

ขั้นตอนที่  5  ตกแต่งเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขั้นตอนที่  1  สร้างตัวไมโครเวฟ

          เราจะขึ้นโมเดลตัวไมโครเวฟจากสี่เหลี่ยม แล้วสร้างรูปทรงลักษณะกล่อง จากนั้นสร้างส่วนด้านหน้าให้เป็นขอบยางรองรับฝาปิดห้องอุ่นอาหาร ดังนี้

 

 

ขั้นตอนที่  2  สร้างห้องสำหรับอุ่นอาหาร

          ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแบ่งกล่องให้ออกเป็น 2 ส่วน โดยให้ส่วนที่ใหญ่กว่าเป็นห้องสำหรับอุ่นอาหาร และให้ส่วนที่เล็กกว่าเป็นแผงวงจร  ดังนี้

 

 

ขั้นตอนที่  3  สร้างแผงระบบการทำงาน

          สำหรับแผงระบบการทำงาน เราจะใช้เครื่องมือการวาด เพื่อฝึกและทบทวนเครื่องมือ ให้สามารถใช้งานได้อย่างชำนาญ  โดยสามารถออกแบบผังวงจรได้หลายรูปแบบ ดังนี้

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  4  สร้างช่องระบายอากาศ

          ช่องระบายอากาศส่วนบน เราจะสร้างให้เป็นรูปแคปซูล แล้วเรียงต่อ ๆ กัน โดยสร้างให้ช่องแรกเป็นคอมโพเนนต์ก่อน  เพื่อง่ายต่อการปรับแต่ง  เนื่องจากถ้าเราปรับแต่งเพิ่มเติมในคอมโพเนนต์ ส่วนอื่น ๆ ที่เราคัดลอกมาก็จะถูกปรับตามไปด้วย

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  5  ตกแต่งเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม

          เมื่อองค์ประกอบของไมโครเวฟครบถ้วนแล้ว  ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งไมโครเวฟให้ดูสวยงาม ด้วยเครื่องมือ  Paint Bucket  ดังนี้