การสร้างโมเดลเก้าอี้

ขั้นตอนการสร้างเก้าอี้  สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  สร้างฐานที่นั่งของเก้าอี้

ขั้นตอนที่  2  สร้างพนักพิง

ขั้นตอนที่  3  สร้างขาเก้าอี้

ขั้นตอนที่  4  ตกแต่งเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างฐานที่นั่งของเก้าอี้

          การสร้างฐานจากรูปทรงสี่เหลี่ยม จากนั้นปรับแต่งเก้าอี้ด้วยเส้นโค้ง ก็จะเป็นการขึ้นฐานที่นั่งแบบง่าย แต่ได้รูปทรงที่สวยงามอย่างรวดเร็ว

 

 

ขั้นตอนที่  2  สร้างพนักพิง

          การสร้างพนักพิงจะใช้ประโยชน์จากส่วนฐานเก้าอี้ที่เราสร้าง  แล้วใช้วิธีการ  Offset

เส้นขอบให้เกิดพื้นที่ใหม่

 

 

ขั้นตอนที่ 3  การสร้างขาเก้าอี้

          ส่วนของขาเก้าอี้เราจะสร้างแยกออกจากตัวเก้าอี้  และนำมาประกอบภายหลัง ดังนี้

 

 

ขั้นตอนที่  4  ตกแต่งเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม

          เมื่อองค์ประกอบของเก้าอี้ครบถ้วนแล้ว  ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งเก้าอี้ให้ดูสวยงาม ด้วยเครื่องมือ  Paint Bucket  ดังนี้