การใส่หมอก (Fog)

          นอกจากการใส่แสงเงาที่สมจริงแล้ว โปรแกรม SketchUp ยังสามารถใส่หมอก (Fog) ลงในโมเดลได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะกับฤดูหนาว หรือบนภูเขา เป็นต้น และยังสามารถปรับค่าความหนาแน่นของหมอก สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

การเปลี่ยนสีให้กับหมอก