การตกแต่งโมเดลด้วยแสงและเงา

          การแสดงแสงเงาของโมเดล เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนองานให้ภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริง
ซึ่งใน SketchUp สามารถแสดงแสงเงา รวมทั้ง หมอกควันบนโมเดลได้จากการกำหนดระยะความใกล้ไกลของมุมมองเทียบกับโมเดล  และกำหนดสีของหมอกควันได้ตามต้องการ  ดังนี้

เปิดแสงเงาเข้าสู่โมเดล

แสงที่ส่องมาโดนโมเดลจนมีเงาตกกระทบในโปรแกรม SketchUp สามารถกำหนดแสงเงาเองตามความต้องการ หรือกำหนดแสงเงาที่มาจากดวงอาทิตย์จริง ๆ ดังนี้

การเรียกใช้เครื่องมือ Shadows

การแสดงแสงเงาบนโมเดล

          เมื่อเปิดชุดเครื่องมือ Shadows และให้คลิกปุ่มShow/Hide shadows โปรแกรมจะใส่แสงเงาให้กับโมเดลทันที (เมื่อคลิกอีกครั้งแสงเงาจะหายไป) โดยปรับแต่งแสงเงาเพิ่มเติมได้บนแถบ Date และ Time

Shadows  Settings