การใช้ Components  ในการตกแต่งโมเดล

          Components  เป็นความสามารถพิเศษของ SketchUp ที่ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็วขึ้น
โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างโมเดลประกอบด้วยตนเอง  Components  จะถูกจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่
เรียกใช้ได้ง่าย และสะดวก ดังนี้

นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลด Components สำเร็จรูปอื่น ๆ มาจากอินเตอร์เน็ตในหน้าต่าง  Components  ในช่องที่มีสัญลักษณ์  3D  Warehouse โดยพิมพ์โมเดลที่ต้องการ ใช้งาน
ซึ่งมีผู้ออกแบบได้แชร์ไว้ในเว็บ  3D  Warehouse