เครื่องมือผลักและดึงวัตถุ Push/Pull

          เครื่องมือผลักและดึงพื้นผิววัตถุมีชื่อว่า Push/Pull เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับแต่งรูปทรงวัตถุ
ให้มีปริมาตรเพิ่มขึ้นหรือลดลง มักใช้ในการขึ้นรูปวัตถุจากรูปทรง 2 มิติ เช่น  รูปสี่เหลี่ยม
ให้กลายเป็นรูปทรง 3 มิติ คือกล่องสี่เหลี่ยม เป็นต้น

เครื่องมือ Push/Pull สามารถประยุกต์ใช้ได้มากมาย และนับว่าเป็นเครื่องมือที่โดดเด่นของ SketchUp
ที่ทำให้การขึ้นรูปโมเดลนั้นรวดเร็วมาก และไม่ยุ่งยากเหมือนโปรแกรมสร้างงาน 3 มิติอื่นๆ

 การใช้ Push/Pull กับพื้นผิวทั่วไป

เครื่องมือ Push/Pull สามารถใช้กับพื้นผิวปิดทั่วไปได้ ไม่ว่าจะรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมหรือโค้งก็ตาม

 พื้นผิวเหลี่ยม

          ตัวอย่างแรกจะใช้รูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเราสามารถใช้พื้นที่ปิดใดกับเครื่องมือ Push/Pull ก็ได้

การใช้ Push/Pull เพิ่มความซับซ้อนให้พื้นผิว

          ระหว่างการสร้างปริมาตรเราสามารถเพิ่มความซับซ้อนให้กับปริมาตรได้ โดยการแบ่ง Segments ของวัตถุ เพื่อการปรับแต่งรูปทรงที่ซับซ้อนมากขึ้น

การใช้ Push/Pull Tool เจาะวัตถุ

          นอกจากจะใช้ในการเพิ่มปริมาตรแล้ว Push/Pull ยังสามารถใช้เจาะวัตถุได้อีกด้วย  ด้วยเงื่อนไขว่าวัตถุที่จะเจาะนั้นต้องมีพื้นผิวที่ขนานกัน ตัวอย่างง่าย ๆ คือ การเจาะกำแพงเพื่อเป็นช่องประตู