เครื่องมือปรับขนาดวัตถุ Scale

          เครื่องมือปรับขนาดวัตถุมีชื่อว่า Scale มีหน้าที่เปลี่ยนขนาด หรือสเกลจากวัตถุต้นฉบับให้ย่อหรือขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนสเกลนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัตถุจริง ไม่ใช่การซูมขยาย
หรือย่อมุมมอง

การกำหนดสเกลที่จะย่อหรือขยายนั้น เราสามารถใช้เมาส์กะขนาดคร่าว ๆ หรือกำหนดค่าที่แน่นอน
ในการปรับได้ และสามารถเปลี่ยนสเกลในทางตรงกันข้าม หรือเรียกว่า Mirroring ผลที่ได้
คือวัตถุจะอยู่ในทิศทางกลับด้าน หรือกลับหัวกลับหาง

การใช้ Scale Tool ปรับขนาดโดยรักษาอัตราส่วน

ตัวอย่างนี้จะเป็นการปรับขนาดวัตถุโดยรักษาอัตราส่วนของรูปทรงไม่ให้ผิดไปจากเดิม