เครื่องมือหมุนวัตถุ

 

 

 

การใช้ Rotate  หมุนวัตถุ

ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ Rotate หมุนวัตถุ โดยมีจุดหมุนคือตัววัตถุเอง

การใช้ Rotate  Tool  ย้ายวัตถุแนวโค้ง

          ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ Rotate Tool ย้ายวัตถุแนวโค้ง โดยมีจุดหมุนนอกวัตถุ

การใช้ Rotate  Tool  บิดพื้นผิววัตถุ

          ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ Rotate Tool บิดพื้นผิววัตถุให้เป็นเกลียว