เครื่องมือเคลื่อนย้ายวัตถุ  Move

          เครื่องมือเคลื่อนย้ายวัตถุมี่ชื่อว่า Move สามารถใช้งานได้มากกว่าการเคลื่อนย้ายวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้น เครื่องมือนี้ยังประยุกต์ใช้ในการทำสำเนาวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แก้ไขรูปทรงวัตถุได้ด้วยนับเป็นเครื่องมือพื้นฐานและสารพัดประโยชน์ในการสร้างโมเดล

การเคลื่อนย้ายทั่วไป

          ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้เครื่องมือเพื่อย้ายตำแหน่งวัตถุ ซึ่งเป็นการใช้งานทั่วไปของเครื่องมือนี้