ส่วนประกอบ 3D Model

วัตถุ 3 มิติ แบบ Polygonal มีส่วนประกอบ ดังนี้

  1. Face คือ พื้นผิวแต่ละด้านของวัตถุ
  2. Edge คือ เส้นขอบแต่ละด้านของวัตถุ
  3. Vertice หรือ Vertex คือ จุดเชื่อมต่อของเส้นและพื้นผิว

 

คุณสมบัติของ 3D Model

          นอกจากโครงสร้างแล้ว วัตถุ 3 มิติ สามารถแสดงคุณสมบัติของตัวเองผ่านพื้นผิวภายนอก ได้แก่

1. Shader  คือ ลักษณะของพื้นผิว เช่น ความมันวาว โปร่งใส สะท้อนแสง หยาบ เรียบ เรืองแสง มีรอยบุ๋มหรือนูนขึ้นมา

 

  1. Texture คือ สี ลวดลาย หรือภาพ ที่เรากำหนดลงไปให้พื้นผิว เช่น ลายไม้ หิน พื้นกระเบื้อง โลหะ

 

การสร้างวัตถุ 3 มิติที่สมบูรณ์จึงต้องศึกษารายละเอียดแต่ละเรื่องค่อนข้างมากแต่ SketchUp มีข้อดี คือทำให้ขั้นตอนการสร้างโมเดลนั้นง่ายและรวดเร็ว