เครื่องมือสร้างขอบขนาน Offset

          เครื่องมือสร้างขอบขนานมีชื่อว่า Offset มีไว้เพื่อสร้างเส้นหรือพื้นผิวที่มีลักษณะขนานกับเส้น หรือพื้นผิวที่อ้างอิง ซึ่งประยุกต์ในการสร้างวัตถุได้ เช่น การสร้างขอบประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น

การใช้ Offset Tool กับเส้นและพื้นผิวทั่วไป

          ตัวอย่างนี้จะเป็นการสร้างขอบขนานจากเส้น และพื้นผิวด้วยเครื่องมือ Offset

การใช้ Offset Tool กับเส้น

Offset Tool สามารถใช้กับเส้นที่ต่อเนื่องในระนาบเดียวกันได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

การใช้  Offset  Tool  กับพื้นผิว

       Offset  Tool  สามารถใช้กับพื้นที่ปิดใด ๆ ก็ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

การใช้  Offset  Tool  โดยการกำหนดค่า

       Offset  Tool  สามารถกำหนดระยะที่แน่นอน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

การใช้เครื่องมือทำซ้ำอย่างรวดเร็ว Offset 

          เราสามารถทำ Offset ซ้ำกับค่าที่ได้ใช้ไปล่าสุดกับพื้นผิวหรือเส้นอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้