ประเภท 3D Model             

          วัตถุ 3 มิติ แบ่งประเภทตามลักษณะโครงสร้าง ได้แก่

  1. NURBS : วัตถุ NURBS มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเส้นโค้งที่ไม่ตายตัวสานต่อโยงกันทำให้เกิด
    พื้นผิวระหว่างเส้นโค้งเหล่านั้นเรียกว่า NURBS Surface ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพื้นผิวโค้งเรียบ
    วัตถุประเภทนี้เหมาะกับการสร้างโมเดลประเภทตัวละครที่เป็นคน สัตว์
    หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะโค้ง เช่น รถยนต์                                  ภาพที่ 1 วัตถุโครงสร้างแบบ NURBS

ที่มา http:// www.3Dservice.com

         2. Polygonal : มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต คือรูปทรงเหลี่ยมต่าง ๆ ที่เป็นแผ่น (Mesh) ประกอบเรียงกันจนเป็นวัตถุที่ซับซ้อนขึ้น Polygonal มีการใช้งานที่แพร่หลายกว่า และเป็นมาตรฐานทั่วไปของวัตถุ 3 มิติ สามารถปรับแต่งได้ง่ายกว่าด้วย  ซึ่งเราจะให้ความสนใจ กับวัตถุ Polygonal
ในการทำงานหลัก

ภาพที่ 2 วัตถุโครงสร้างแบบ Polygonal

ที่มา http://www.webreference.com/3d/cararra