เครื่องมือวาดรูปทรงหลายเหลี่ยม Polygon

          รูปทรงหลายเหลี่ยม คือรูปทรงที่นอกเหนือจากสี่เหลี่ยม ซึ่งเรากำหนดจำนวนเหลี่ยม หรือด้านเองได้ ตั้งแต่ 3 เหลี่ยมไปจนถึงจำนวนเหลี่ยมมากกว่า 10  เหลี่ยม ก็สามารถทำได้ เครื่องมือวาดรูปทรงหลายเหลี่ยม คือ Polygon

  

การวาดรูปทรงหลายเหลี่ยม

          เครื่องมือ  Polygon สามารถใช้สร้างได้ทั้งรูปสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม หรือรูปหลายเหลี่ยมขึ้นอยู่กับการกำหนดจำนวนด้าน โดยมีวิธีสร้าง ดังนี้

การแก้ไขรูปทรงด้วยหน้าต่าง Entity  Info

          เราสามารถแก้ไขรูปทรงที่ได้สร้างไปแล้ว ด้วยการเรียกหน้าต่าง Entity Info จะแสดงคุณสมบัติของรูปทรงที่สามารถปรับแก้ได้ คือ