การกำหนดสีพื้นผิวโมเดล

เครื่องมือเทสีพื้นโมเดล

โปรแกรม SketchUp กำหนดพื้นผิวโมเดลให้มีสีและคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ เช่น โปร่งใส เป็นต้น
ซึ่งจะใช้เครื่องมือชื่อ Paint Bucket ในการทำงาน

การใส่สีให้กับโมเดล

          เครื่องมือ Paint Bucket จะอยู่บน Toolbar และมีสัญลักษณ์เป็นถังเทสี การใช้งานมี ดังนี้

การใส่สีพื้นผิวให้กับโมเดล

          การใส่คุณสมบัติพื้นผิวนั้น ทำโดยวิธีเดียวกับการเลือกสีแล้วเทบนพื้นผิว เพียงแต่เลือก
ในหมวดพื้นผิวเท่านั้น ในตัวอย่างนี้จะทำการกำหนดให้กระจกรถยนต์มีสีโปร่งใส