การเลือกโมเดลทั้งหมดและการยกเลิกการเลือก

เราสามารถเลือกโมเดลทั้งหมดในไฟล์ที่เปิดอยู่ขณะนั้นได้ และยกเลิก การเลือกทั้งหมดได้เช่นเดียวกัน