เครื่องมือเลือกโมเดล (Select  Tool)

          การเลือกส่วนประกอบโมเดล สามารถเลือกด้วยการใช้เครื่องมือ  Select โดยทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้จักเทคนิคในการใช้เมาส์ และคีย์บอร์ด
เพื่อเลือกส่วนประกอบที่ต้องการ

 

การเลือกด้วยการคลิกเมาส์หลายครั้ง

          ด้วยการคลิกเมาส์อย่างเดียว เราสามารถเลือกส่วนต่างๆ ของโมเดลได้ แต่เราควรทราบก่อนว่าโมเดลชิ้นหนึ่งประกอบด้วยอะไรบ้าง

เมื่อทราบองค์ประกอบของโมเดลแล้ว การเลือกส่วนต่าง ๆ ของโมเดลด้วยเมาส์ มีดังนี้