การเลื่อนมุมมองแนวราบ Pan

เครื่องมือ Pan ใช้สำหรับการเลื่อนมุมมองแนวราบ โดยไม่หมุนมุมมอง จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของ Pan และ Orbit นั้นเป็นการจัดการมุมมองชิ้นงานที่ต่างแนวกัน แต่ต้องใช้คู่กันเสมอ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น
2 เครื่องมือนี้จึงเป็นเครื่องมือที่เราเรียกใช้ได้ทุกเวลา โดยไม่จำเป็น ต้องคลิกเลือกเครื่องมือจาก Toolbar ก่อนทุกครั้ง

เรามาดูวิธีใช้งาน Pan Tool ทั้งจากการคลิกที่ Toolbar และการใช้งานด้วยเมาส์

 

  1. จากตัวอย่างชิ้นงานอยู่เรียงกันในแนวหน้ากระดาน
  2. คลิกเลือกเครื่องมือ Pan บน Toolbar

3. ใช้เครื่องมือ Pan คลิกและเลื่อนมุมมองในแนวราบ เพื่อทำงานกับชิ้นงานแต่ละชิ้นได้
การเลื่อนนี้เป็นการเลื่อนมุมมอง แต่โมเดลไม่มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด