การเคลื่อนมุมมองรอบโมเดล Orbit

เครื่องมือ Orbit มีไว้สำหรับการหมุนมุมมองรอบชิ้นงานในลักษณะการโคจรรอบ ๆ นับว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ตลอดเวลาในการสร้างโมเดล 3 มิติ

 

การมองรอบ ๆ ชิ้นงานด้วย Orbit

          การเรียกใช้เครื่องมือ Orbit นั้นทำได้จากการเรียกใช้เมนู และการใช้เมาส์  เพื่อความรวดเร็ว ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ใช้เครื่องมือ Orbit เพื่อหมุนมุมมองชิ้นงานได้รอบ 360 องศา สิ่งที่หมุน คือมุมมอง
แต่ไม่ใช่โมเดลที่ถูกหมุน