มุมมองมาตรฐาน Standard Views

          ในพื้นที่ 3 มิติ จะมีมุมมองมาตรฐานในการมองชิ้นงานอยู่ 7 มุม ได้แก่

 

การเลือกมุมมองมาตรฐานอย่างรวดเร็ว

ในการมองชิ้นงานมุมต่าง ๆ นั้นเราสามารถใช้เครื่องมือหมุนมุมมอง เพื่อมองรอบชิ้นงานได้อิสระ
แต่มุมมองมาตรฐานมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบชิ้นงาน ในแต่ละด้านอย่างเที่ยงตรง
และใช้ในการนำเสนองาน เช่น การออกแบบสินค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ การเลือกมุมมองมาตรฐาน
ทำได้ ดังนี้

 

  1. เลือกเมนู Camera จากแถบเมนูหลัก และเลือกมุมมองจากเมนูย่อย Standard Views
  2. พื้นที่ทำงานจะเปลี่ยนเป็นมุมมองที่เลือกไว้ตามภาพตัวอย่าง