การออกจากโปรแกรม

เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม ให้เลือกคำสั่ง File --> Exit หรือคลิกที่ปุ่ม   ด้านบนขวาของโปรแกรมก็ได้ ถ้าทำการบันทึกงานแล้วโปรแกรมจะปิดทันที แต่ถ้ายังไม่ได้บันทึกโปรแกรมก็จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ ถามว่าต้องการบันทึกหรือไม่ ให้เลือกตามความต้องการ แล้วจึงออกจากโปรแกรม