การเปิดไฟล์

การเปิดไฟล์หรือการเรียกชิ้นงานที่ถูกสร้างไว้ก่อนหน้า จะต้องเปิดเฉพาะไฟล์นามสกุล .skp เท่านั้น เนื่องจากไฟล์ที่ถูกสร้างจาก SketchUp จะถูกเก็บไฟล์ไว้นามสกุลนี้ โดยเปิดไฟล์ด้วยคำสั่ง File --> Open  หรือกดคีย์ Ctrl + O