การบันทึกไฟล์

หลังจากที่เริ่มทำงานบนพื้นที่การทำงานไปบ้างแล้ว หากต้องการเก็บบันทึกไฟล์งานไว้ แต่เรายังไม่เคยบันทึกไฟล์นี้มาก่อน ให้เลือกคำสั่ง File --> Save หรือกด Ctrl + S ไฟล์ที่ได้ จะมีนามสกุล .skp ซึ่งเป็นไฟล์งานของ SketchUp

 

ถ้าต้องการบันทึกไฟล์เดิมที่กำลังทำงานให้กลายเป็นไฟล์ใหม่ (ชื่อใหม่)  ให้เลือกคำสั่ง  File --> Save As… และตั้งชื่อใหม่