การสร้างไฟล์ใหม่

เมื่อเรียกใช้งาน SketchUp ก็จะเริ่มต้นทำงานกับไฟล์ใหม่ได้ทันที โดยให้สังเกตที่ไตเติลบาร์
จะมีชื่อไฟล์ว่า Untitled แสดงว่าไฟล์นี้ยังไม่มีการบันทึกไฟล์ เนื่องจากเป็นไฟล์ใหม่
นอกจากนั้นโปรแกรมจะจัดเตรียมโมเดลรูปคนยืนใกล้กับแกนหลักทุกครั้งด้วย ถ้าไม่ใช้ก็สามารถลบทิ้งได้

 

แต่ถ้าเราต้องการสร้างไฟล์ใหม่ โดยละทิ้งทุกอย่างที่กำลังทำอยู่ให้เลือกคำสั่ง  File --> New
หรือกดคีย์ Ctrl + N