แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 การทำงานเบื้องต้นบน SketchUp

ตอนที่ 1 จงเติมคำตอบที่ถูกต้อง

1. Template คือ อะไร
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 

2. แกนอ้างอิงมีทั้งหมดกี่แกน อะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 

3. คำสั่ง reset ในโปรแกรม SketchUp คือ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 

4. จงบอกวิธีการซ่อนแกนอ้างอิง
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ดังนี้

3. นักเรียนบันทึกไฟล์ เลขที่ ชั้นของนักเรียน ไว้ใน Local Disk (D:)
เช่น 05.21 (เลขที่ 5 ชั้น ม.2/1)