บทที่ 8 สร้างสรรค์โมเดลสวย

1.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างโมเดลบ้าน

2.จากภาพใช้เครื่องมือใดในการดึงเส้นสีน้ำเงินขึ้น เพื่อเป็นหลังคา

3.การสร้างโมเดลบ้านใช้เครื่องมือใดในการสร้างขอบประตูหน้าต่าง

4.ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างโมเดลเก้าอี้

5.จากภาพใช้เครื่องมือใดในการดึงพื้นเก้าอี้ขึ้น

6.จากภาพใช้เครื่องมือใดในการย่อขาเก้าอี้

7.การคัดลอกวัตถุใช้เครื่องมือ Move ร่วมกับแป้นใดบนคีย์บอร์ด

8.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ขั้นตอนในการสร้างไมโครเวฟ

9.เมื่อต้องการสร้างคอมโพเนนต์เลือกคำสั่งใด

10.ข้อใดคือคุณสมบัติของคอมโพเนนต์