บทที่ 7 การตกแต่งโมเดล

1.การใช้ Fixed pin mode ของเครื่องมือ Position texture จะพบหมุดกี่หมุด

2.การใช้เครื่องมือ Position texture หมุดสีเขียวหมายถึงข้อใด

3.การนำภาพภายนอกมาใช้เป็นลวดลายต้องใช้คำสั่งใด

4.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ 3D Text ที่สร้างขึ้นมาแล้ว

5.ข้อใดต่อไปนี้คือ ไอคอนของ 3D Text

6.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกไดอะล๊อกบอกซ์ Components

7.Components ที่ดาวน์โหลดมาใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหมวดหมู่ใด

8.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกใช้เครื่องมือ Shadows

9.จากภาพเมื่อต้องการให้แสดงแสงเงา คลิกเลือกส่วนใด

10.เครื่องมือใดต่อไปนี้ใช้สำหรับกำหนดหมอกให้กับโมเดล