บทที่ 3 มุมมองภาพและการแสดงผล SketchUp

1.Isometric เป็นมุมมองภาพด้านใด

2.จากภาพเป็นมุมมองด้านใด

3.ข้อใดคือการเลือกมุมมองมาตรฐาน

4.จากภาพ เป็นมุมมองภาพด้านใด

5.Bottom เป็นมุมมองภาพด้านใด

6.เครื่องมือใดที่ขยายมุมมองชิ้นงานในพื้นที่การทำงาน ให้มีมุมมองขนาดใหญ่ที่สุดและคลุมชิ้นงานทั้งหมด

7.ข้อใดกล่าวถึงเครื่องมือ Zoom Window ได้ถูกต้อง

8. คือ เครื่องมือใด

9.จากภาพ มีหน้าที่ใด

10.เครื่องมือ มีหน้าที่ใด