บทที่ 2 เริ่มต้นทำงานบน SketchUp

1.การสร้างไฟล์งานใหม่ในโปรแกรม SketchUp ควรเลือกคำสั่งใด

2.ไฟล์งานในโปรแกรม SketchUp มีนามสกุลใด

3.เมื่อต้องการเปิดไฟล์งาน ควรใช้คำสั่งใด

4.ข้อใดคือคำสั่งกำหนดมาตราส่วนและหน่วยวัด

5.การสร้างโมเดลเตียงควรเลือก รูปแบบ Template แบบใด

6.Architectural เป็นการกำหนดมาตราส่วนและหน่วยวัดแบบใด

7.ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายในการเลือก Template ตามสไตล์ของตนเอง

8.ข้อใดคือจุดตัดของแกนอ้างอิง

9.ข้อใดคือคำสั่งในการซ่อนแกนอ้างอิง

10.คำสั่ง Reset ในแกนอ้างอิง มีหน้าที่ใด