บทที่ 9 การนำเสนอโมเดล

1.Dem เป็นไฟล์ชิ้นงานประเภทใด

2.ข้อใดไม่ใช่มุมมองใน Camera

3.Use model extents คือคำสั่งใดในการพิมพ์ชิ้นงาน

4.ในการพิมพ์ชิ้นงานกำหนดจำนวนสำเนาที่ส่วนใด

5.มุมมองแบบใดมีลักษณะเหมือนแปลนวาดเขียน

6.การนำเข้าไฟล์ใช้คำสั่งใด

7.ตัวเลือกในเมนู Export ที่ใช้ได้เฉพาะเวอร์ชั่น Pro

8.ไฟล์วีดีโอใดที่นิยมเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต

9.ไฟล์ภาพชนิดใดได้รับความนิยมมากที่สุด

10.ข้อใดคือคำสั่งในการพิมพ์ชิ้นงาน