บทที่ 8 สร้างสรรค์โมเดลสวย

1.เมื่อต้องการสร้างคอมโพเนนต์เลือกคำสั่งใด

2.การคัดลอกวัตถุใช้เครื่องมือ Move ร่วมกับแป้นใดบนคีย์บอร์ด

3.จากภาพใช้เครื่องมือใดในการย่อขาเก้าอี้

4.ข้อใดคือคุณสมบัติของคอมโพเนนต์

5.จากภาพใช้เครื่องมือใดในการดึงเส้นสีน้ำเงินขึ้น เพื่อเป็นหลังคา

6.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างโมเดลบ้าน

7.ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างโมเดลเก้าอี้

8.จากภาพใช้เครื่องมือใดในการดึงพื้นเก้าอี้ขึ้น

9.การสร้างโมเดลบ้านใช้เครื่องมือใดในการสร้างขอบประตูหน้าต่าง

10.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ขั้นตอนในการสร้างไมโครเวฟ