บทที่ 7 การตกแต่งโมเดล

1.จากภาพเมื่อต้องการให้แสดงเงา คลิกเลือกส่วนใด

2.Components ที่ดาวน์โหลดมาใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหมวดหมู่ใด

3.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกไดอะล๊อกบอกซ์ Components

4.เครื่องมือใดต่อไปนี้ใช้สำหรับกำหนดหมอกให้กับโมเดล

5.การใช้ Fixed pin mode ของเครื่องมือ Position texture จะพบหมุดกี่หมุด

6.การนำภาพภายนอกมาใช้เป็นลวดลายต้องใช้คำสั่งใด

7.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ 3D Text ที่สร้างขึ้นมาแล้ว

8.การใช้เครื่องมือ Position texture หมุดสีเขียวหมายถึงข้อใด

9.ข้อใดต่อไปนี้คือ ไอคอนของ 3D Text

10.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกใช้เครื่องมือ Shadows