บทที่ 5 วาดรูปสร้างโมเดล

1.Cast Shadows ในหน้าต่าง Entity Info หมายถึง

2. จากภาพหมายถึง

3.คำสั่งข้อใดที่ใช้แยกเส้นเป็นส่วน ๆ เพื่อแก้ไข

4.การกำหนดจำนวนด้านของรูปทรงหลายเหลี่ยม ควรกำหนดที่ใด

5.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ใน Drawing Tools

6.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเครื่องมือวาดเส้นอิสระ

7.หากต้องการแสดงชุดเครื่องมือ Drawing ต้องเลือกคำสั่งใด

8.รูปทรงใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากเครื่องมือ Circle

9.เมื่อวาดเส้นต่อกันจนจุดปลายและจุดเริ่มต้นจรดกัน จะเกิดสิ่งใด

10.ขณะใช้เครื่องมือวาดรูปทรงสี่เหลี่ยม หากเกิดเส้นประหมายถึงข้อใด