บทที่ 3 มุมมองภาพและการแสดงผล SketchUp

1.จากภาพ เป็นมุมมองภาพด้านใด

2. คือ เครื่องมือใด

3.Isometric เป็นมุมมองภาพด้านใด

4.Bottom เป็นมุมมองภาพด้านใด

5.จากภาพ มีหน้าที่ใด

6.จากภาพเป็นมุมมองด้านใด

7.ข้อใดคือการเลือกมุมมองมาตรฐาน

8.เครื่องมือ มีหน้าที่ใด

9.ข้อใดกล่าวถึงเครื่องมือ Zoom Window ได้ถูกต้อง

10.เครื่องมือใดที่ขยายมุมมองชิ้นงานในพื้นที่การทำงาน ให้มีมุมมองขนาดใหญ่ที่สุดและคลุมชิ้นงานทั้งหมด