การเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp
การเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp มี 2 วิธี ดังนี้

ครั้งแรกเมื่อเปิดโปรแกรม หน้าจอ Welcome To SketchUp จะมีแถบ Learn แสดงวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เมื่อคลิกที่เครื่องมือจะแสดงวิธีการใช้งานแต่ละเครื่องมือในหน้าต่าง Instructor สามารถเปิดได้ที่เมนู Window > Instructor

ในหน้าต่างจะประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้
Learn เป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม
Template เป็นการเลือกรูปแบบการทำงาน จะถูกบังคับให้เลือกเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก
เป็นส่วนสำคัญที่สุดในตอนเริ่มต้นทำงาน
ปุ่ม Start using SketchUp สำหรับเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

ถ้าไม่ต้องการให้หน้า Welcome to SketchUp แสดงขึ้นมาทุกครั้ง
ที่เปิดโปรแกรมให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูก always show on startup ออกไป
ถ้าต้องการกำหนด Template ใหม่อีกครั้งจากการปิดหน้าต่าง Welcome to SketchUp
ลงไปแล้ว ทำได้โดยการ คลิกที่เมนู Help > Welcome to SketchUp